Yesus Tuhan Kaulah Tuhan - Giving My Best GMB - Sidney Mohede

Yesus Tuhan Kaulah Tuhan - Giving My Best (GMB)

Sidney Mohede


Lyric:

Verse:
Mari puji Anak Allah Maha Tinggi
Telah dinubuatkan oleh para nabi
KepadaNya diberikan s’gala kuasa
Juru S’lamat dunia Yesus Kristus Tuhan

Pre-Chorus:
S’bab dariMu lah
Datang kes’lamatan kami
Kaulah Allah Kaulah
Tuhan atas langit bumi

Chorus:
Yesus Tuhan Kaulah Tuhan
Atas s’gala suku bangsa
Yesus Tuhan Kaulah Tuhan
Mem’rintah tuk selamanya