Jalan Tuhan

Jalan Tuhan

Uuu uuu uuu uuu

Bait:
Dikiriku padang gersang
Dikanan berbatu-batu
Makin lelah ku berjalan
Tanpa Tujuan

Namun Tuhan memanggilku
Membimbing arah jalanku
Dan menunjuk kemana aku harus melangkah

Reff:
Kuayun tanganku
Kuayun langkahku
Kuberjalan di jalan yang ditunjukkan Tuhan

Takkan ku kekiri
Takkan ku kekanan
Kumengikuti jalan yang ditunjukkan Tuhan

Intro…
Back to Bait:

Ending:
Kuayun tanganku
Kuayun langkahku
Takkan ku kekiri
Takkan ku kekanan

Kuayun tanganku
Kuayun langkahku
Kumengikuti jalan yang ditunjukkan Tuhan