Jesus I'm in Love with You - GMS Worship

Jesus I'm in Love with You - GMS Worship

Album: Kupercaya Mujizat 2

Lirik: Ps. Takafumi Nagasawa


Verse :
Jesus, I’m in love with You
I’m in Love with you, forever I’ll be Yours
You are everything to me, and all I ever need is You

Chorus :
My heart is full, my heart is full
With love and desire, that will know no end
come draw me near, in Your embrace I belong
Lord, all I ever need is You

Japan Verse:

Iesu aishimasu
Aishimasu kokorososogi
Tada anata da ke, shitai motomemasu

Japan Chorus:

Afureru afureru
Anata wo shitau omoi
Mi soba ni hikiyosete shuyo
Shitai motomemasu